Asian manager and his team planning a strategy

Tìm đối tác xuất khẩu lao động qua Nhật Bản

Về nhóm chúng tôi

Đối tác của chúng tôi là Tập đoàn đầu tư, phát triển, xây dựng căn hộ lớn nhất Nhật Bản hiện nay, với doanh thu hàng năm gần 8 tỷ usd / năm, chiếm hơn 35% thị phần và đã xây dựng, bàn giao gần 700.000 căn hộ đến nay. Bình quân mỗi năm chúng tôi xây dựng hơn 100 dự án căn hộ với chất lượng hàng đầu NB. Chúng tôi có nhu cầu nhân sự có kỹ năng và chuyên môn từ Việt Nam cho hoạt động của chúng tôi và cho các khách hàng, nhà thầu tại NB của chúng tôi. 

<Quy định về tiếp nhận lao động của NB>

CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH MONG MUỐN HỢP TÁC CÙNG QUÝ VỊ!