ĐÓNG GÓP CỘNG ĐỒNG và XÃ HỘI

Tại SAOKHUE Group, Chúng tôi tin rằng Trách nhiệm xã hội là một Bổn phận mà mỗi cá nhân, tổ chức phải thực hiện để duy trì sự Cân bằng giữa Lợi ích doanh nghiệp và Lợi ích xã hội. Trách  nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh đang dần trở thành một Chuẩn mực Đạo đức, Đội ngũ SAOKHUE Group chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ phát triển những dự án Xanh, Sạch và hướng về Cộng Đồng như: Năng lượng tái tạo, Công trình xanh, Công nghệ xanh, Các dự án xóa đói giảm nghèo…

 

Ngay từ khi thành lập, Những sáng lập viên của Sao Khuê đã xem các đóng góp từ thiện đến những người khó khăn là cách chia sẻ Trách nhiệm xã hội. Và mỗi năm, Chúng tôi luôn có Chương trình đóng góp từ thiện cho những trẻ em, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người tàn tật,…

(xem vài hoạt động của chúng tôi bên dưới)