Về SAOKHUE

'Hãy bước đi như thể bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân của mình'

Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH

SỨ MỆNH

Trong suốt hơn 20 năm lịch sử của mình, nhóm chúng tôi chỉ tập trung làm những việc sau:

1/ Thúc đẩy thương mại & đầu tư giữa Việt Nam và các nước.

2/ Thúc đẩy việc cải thiện môi trường kinh doanh.

3/ Góp phần gìn giữ môi trường tự nhiên và xây dựng một xã hội công bằng bác ái.

Chúng tôi làm những việc trên với tất cả đam mê và sự chính trực. Chúng tôi kỹ lưỡng trong từng chi tiết với mong muốn mang lại kết quả tốt nhất và sự hài lòng của các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, cộng sự, cộng đồng, ...