QUỸ ĐẦU TƯ

Investment Funds

Với uy tín, sự chính trực cùng đội ngũ cộng sự với chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm về đầu tư & quản lý tài chính kết hợp cùng mạng lưới liên kết và cơ sở dữ liệu sâu, chúng tôi được rất nhiều doanh nhân & tập đoàn đa quốc gia chỉ định làm đại diện ủy thác đầu tư vào Việt Nam hay ra nước ngoài.

(ấn vần từng mục để xem chi tiết)

1/ Đại diện uỷ thác đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài

2/ Đại diện ủy thác đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước

3/ Phát triển quỹ kiều hối bất động sản