• SAOKHUE Group

Cho tư nhân xét nghiệm Covid-19

Xét đề nghị của Bộ Tài Chính và Bộ Y Tế về việc giao cơ sở y tế tư nhân xét nghiệm chẩn đoán Covid-19, Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương!


Năng lực xét nghiệm hiện nay hạn chế do chỉ tập trung vài cơ sở độc quyền do nhà nước quản lý: Viện Dịch tể Trung ương, Trung tâm Xét nghiệm Pasteur, Bệnh viện Nhiệt đới, ...


Đây là bước tiến lớn để hóa tập hợp nguồn lực toàn dân chống dịch Covid-19! Hoan hô Quyết định đúng đắn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc!Theo: VnInvestors.com


-----------------

Xem thêm:

1/ Nghị quyết hỗ trợ người dân gặp khó khăn;

2/ Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất;

3/ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

4/ Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội;

12 views0 comments

Recent Posts

See All