TẦM NHÌN

Singapore là một quốc đảo nhỏ không có tài nguyên, tuy nhiên hiện nay họ là một trong những quốc gia thịnh vượng và có ảnh hưởng lớn toàn cầu. Thu nhập bình quân đầu người (GDP per capita) trong năm 2016 của Singapore là US$ 55.241 - so với Việt Nam là US$ 2.171 - chênh lệch hơn 25 lần!Singapore hiện nay là trung tâm kết nối giao thương, đầu tư, tài chính & logistics toàn cầu. Các quốc gia hay các công ty có một mạng lưới quan hệ thương mại và đầu tư toàn cầu đều là những quốc gia và công ty thịnh vượng nhất, họ tận dụng tốt các nguồn lực của nhiều nơi và biến họ thành một trung tâm kinh tế. Việt Nam ta có nhiều yếu tố lịch sử nên chậm. Tuy nhiên, Việt Nam đang dần mở cửa hội nhập sâu vào nền kinh tế TG, nhu cầu về giao thương và đầu tư rất lớn; với dân số gần 100 tr và vị trí địa lý thuận lợi, chúng ta tin tưởng rằng sẽ có sự bùng nổ về kinh tế khi Đảng và Nhà nước có những cải tổ sâu rộng hơn về thể chế. Những người sáng lập SAOKHUE Group với tầm nhìn thực tiển của mình và với các nền tảng được xây dựng trong nhiều năm qua, chúng ta tin tưởng là SAOKHUE Group sẽ có bước phát triển mạnh mẽ cùng với đà tăng trưởng của đất nước qua các hoạt động kết nối giao thương, đầu tư đa chiều. Một khi đã xây dựng được mạng lưới và uy tín, bạn sẽ có vai trò rất lớn và nắm được các nguồn lực!

Quá trình phát triển kinh tế luôn gặp phải những thách thức về môi trường: ô nhiễm nguồn nước, rác thải, không khí, tiếng ồn .v.v.. Từ rất sớm, các thành viên SAOKHUE Group đã tham gia vào các dự án môi trường xử lý nước thải và nhận thấy sự hệ trọng của ô nhiễm nguồn nước và các hệ lụy nguy hại lâu dài cho sức khỏe dân chúng, SAOKHUE Group đã luôn tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề này và trong năm 2016 chúng ta đã chọn được công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhất TG hiện nay từ CHLB Đức (www.SAOKHUE-Water.com). Ngay sau khi giới thiệu công nghệ này với Lãnh đạo 02 thành phố lớn nhất Việt Nam là Tp.HCM và HN, trong năm 2017 chúng ta đã được sự chấp thuận của UBND Tp.HCM và UBND HN cho phép triển khai thí điểm. Đây là một minh chứng cho tầm nhìn đúng đắn của chúng ta trong lĩnh vục này.

Không ngừng học hỏi, không ngừng đối diện với các vấn đề thực tiển, thách thức và luôn duy trì một sự quan sát nhạy bén sẽ giúp chúng ta có những cái nhìn đúng đắn để định hướng cho các bước đi lâu bền!