QUI TẮC & ĐẠO ĐỨC

QUI ĐỊNH CHUNG

1/ Khách hàng (KH) là nguồn lực lớn nhất, luôn thấu hiểu và chăm sóc KH chu đáo như người thân. Không có KH thì không có công việc, không thu nhập, không nguồn lực. Vì thế, cho quyền lợi cá nhân của mình và vì sự phát triển chung của Công ty, mỗi nhân sự cần có chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể.

 

2/ Thông đạt (communication), báo cáo là cốt lõi trong quản trị; để có sự phối hợp, hỗ trợ, quản lý, chỉ đạo điều hành hiệu quả, nhân viên cần có kế hoạch làm việc và báo cáo công việc mỗi tuần và có thể mỗi ngày, tức thời.

 

3/ Tuyệt đối tránh tạo sự hiểu lầm với KH. Cái gì không rõ thì nên hỏi, tham vấn nội bộ trước khi trao đổi với KH, đối tác bên ngoài để tránh hiểu lầm hay các mâu thuẩn đáng tiếc.

 

4/ Khi có KH Tiềm Năng thì đăng ký trên hệ thống của công ty (Vd: website SL / VnOPI / Premium / SW / SG); ai đăng ký trước tính cho người đó.

 

5/ KH do nhân sự A đăng ký nhưng nhờ nhân sự khác hỗ trợ phục vụ toàn bộ thì cần báo cáo công ty để phân công, không tự ý phân việc nếu không được giao vai trò hay thẩm quyền. Việc chia thưởng sẽ là 60-40 nếu ko có qui định hay thỏa thuận khác; trong trường hợp chỉ hỗ trợ 1 phần cơ bản thì ko tính, các nhân viên cần hỗ trợ qua lại.

 

6/ Trong trường hợp KH TIỀM NĂNG liên hệ trực tiếp với cty, Công ty sẽ lựa chọn nhân sự phù hợp để phân công phụ trách. Lúc đó mức thưởng bằng tối đa 70% mức thưởng cơ bản cho từng thương vụ.

 

7/ Tối đa 1 tuần mà ko có bất kỳ báo cáo cập nhật nào về KH tiềm năng, công việc thì mất quyền lợi và Công ty sẽ giao KH cho người khác phụ trách.

 

8/ Mọi đề xuất đều nên dựa trên thực tiển hay các khảo sát thực tế vững chắc hoặc dựa trên các thành quả đã đạt được vững chắc hoặc dựa trên một cam kết quyết tâm đạt được thành quả cụ thể.

 

9/ Nhân sự nhận được tối đa 70% thưởng sau khi KH đã thanh toán hết, các dịch vụ đã được cung cấp cho KH đầy đủ, hợp đồng dịch vụ / mua bán được thanh lý; số còn lại được thanh toán sau đó 12 tháng.

 

10/ Công ty trích 10%-20% lợi nhuận lập quỹ khen thưởng toàn cty bên cạnh quỹ khen thưởng sales. Và 20-40% lợi nhuận cho đầu tư phát triển.

 

11/Công ty sẽ có quyết định thưởng nóng, thưởng thêm xem xét theo từng trường hợp cụ thể tuỳ vào kết quả công tác và thương vụ mà nhân viên mang về.

 

12/ Công ty áp dụng 2 hệ thống đánh giá nhân sự: đối với các tiêu chí: thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ, các đóng góp cho sự phát triển chung, các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, .v.v…

a/ Đánh giá theo chỉ tiêu kết quả kinh doanh mang lại;

b/ Đánh giá theo ABC: hàng tuần cty sẽ tiến hành đánh giá theo các cách như sau:

+đánh giá hàng ngang;

+đánh giá từ trên xuống;

+đánh giá từ dưới lên.

Công ty sẽ thu thập kín hoặc công khai tùy hoàn cảnh các ý kiến đánh giá về từng nhân sự.

Lương, thưởng, chức vụ, .v.v...sẽ công bằng dựa trên sự đánh giá khách quan này.

 

13/ Những điều tuyệt đối cấm kị:

a/ Vi phạm kỷ luật Công ty;

b/ Bất tuân các chỉ đạo;

c/ Bán hay tiết lộ thông tin kinh tế của Công ty.

d/ Bỏ việc, chểnh mãn, bất cẩn gây thiệt hại cho Công ty.

e/ Có các hành vi gây mất uy tín Công ty.

f/ Gián tiếp hay trực tiếp gây các bất hòa nội bộ nghiêm trọng.

g/ Không đóng góp cho sự phát triển chung, tạo ra sự trì trệ và ích kỷ lợi ích cá nhân.

k/ Sống vô đạo đức, mất nhân tính.

 

14/ Trong trường hợp vi phạm Qui định của Công ty, sẽ bị cắt thưởng, lương cơ bản hay các khoản phụ cấp và có thể cho nghỉ việc. Vi phạm ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng có thể khởi kiện và thông báo công khai.