MỤC TIÊU KINH DOANH CHUNG 2016-2020

Các mục tiêu được xd dựa trên thực tiễn và mong muốn đạt được tầm cao hơn, trên cơ sở quyết tâm & khát vọng thúc đẩy các giới hạn và tận dụng mọi cơ hội có được. Tuy nhiên các mục tiêu có thể điều chỉnh tăng giảm tùy theo tình hình thị trường, triển khai thực hiện, các nguồn lực, đối tác, khách hàng, chính sách. Vẫn sử dụng cách làm thông minh là liên kết với các nguồn lực có sẵn bên ngoài. NGUYÊN TẮC: CHÚNG TA SẼ ĐI NHANH HƠN NẾU CÓ ĐỐI TÁC ĐỦ MẠNH! Sự tưởng thưởng sẽ rất lớn cho các nhân sự đóng góp phần vào việc đạt mục tiêu chung.

Lợi thế có được là ở mỗi mãng chúng ta đều đã xd được móng khá tốt hoặc có những đối tác, sản phẩm, công nghệ cạnh tranh.