Nh 10.jpg

Yamaguchi

Fugu

The Most Authentic Japanese Cuisine

Đặc sản nguyên bản tinh túy nhất từ Nhật Bản

Chúng tôi triển khai đầu tư chuỗi nhà hàng Nhật Bản với các món ăn tinh túy nhất. Cái đầu tiên chúng tôi dự kiến khai trương vào tháng 6/2021 tại Tp.HCM.

Các đối tác và nhà thầu liên quan vui lòng xem thông tin bên dưới.

We're developing a chain of the Most Japanese Authentic Food Restaurants in Vietnam. The 1st one is expected to be open in June 2021. For related contractors, suppliers, partners, ...please check the info. below.

Japanese Restaurant