PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

SAOKHUE Group liên kết chặt chẽ với các định chế tài chính trong và ngoài nước, sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng trong việc xử lý các nguồn vốn và phương tiện thanh toán cần thiết với chi phí cạnh tranh nhất để thực hiện thương vụ mua/bán với độ đảm bảo an toàn bảo mật cao nhất.