QUI TRÌNH MUA / BÁN

Quy trình mua / bán thường khá phức tạp và có thể kéo dài. Đội ngũ chuyên gia dày kinh nghiệm của SAOKHUE Group sẽ theo sát và hỗ trợ tư vấn cụ thể và chi tiết cho Quý khách trong suốt quá trình mua/bán. Quy trình mua/bán cơ bản bao gồm các bước sau:

 • Khảo sát và lên danh sách đối tượng: Thu thập thông tin và lên danh sách dựa theo các yêu cầu và tiêu chí về đối tượng mua / bán khách hàng đề ra.

 • Liên hệ với các đối tượng: tiếp cận và tìm hiểu đối tượng. Xác định nhu cầu của đối tượng để cân nhắc các bước tiếp theo.

 • Nhận / gửi Bản tóm tắt (Excutive Summary/Teaser): thông tin chung và cơ bản về đối tượng được mua / bán.

 • Ký thỏa thuận bảo mật (NDA).

 • Nhận / gửi báo cáo các thông tin mật (CIM/deal book): đây là các báo cáo với đầy đủ các thông tin về đối tượng dự định mua.

 • Gửi / thông báo ý định mua (IOI).

 • Tiến hành họp với ban giám đốc / ban điều hành.

 • Yêu cầu / gửi thư chào mua / bán (LOI).

 • Thực hiện công tác đánh giá & thẩm định (DD).

 • Đàm phán & tiến hành soan thảo hợp đồng mua bán.

 • Chốt thương vụ.

 • Xử lý các điều chỉnh và tích hợp hậu thương vụ.