KHẢO SÁT & NGHIÊN CỨU

Công tác khảo sát & nghiên cứu giúp xác định và sàng lọc danh sách các đối tượng mua/bán phù hợp tiêu chí yêu cầu của khách hàng.

 

Đội ngũ chuyên gia của SAOKHUE Group, với bề dày kinh nghiệm và mạng lưới sâu rộng, đảm bảo việc thu thập thông tin đầy đủ và chuẩn xác, cho phép cung cấp danh sách các đối tượng mua/bán theo yêu cầu của khách hàng.