HẬU THƯƠNG VỤ

Đội ngũ chuyên gia của SAOKHUE Group sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ khách hàng, dự báo, lượng hóa và theo dõi và hoàn tất các thủ tục pháp lý, các điều chỉnh thỏa thuận được các bên đặt ra khi chốt thương vụ.

Đội ngũ chuyên gia của SAOKHUE Group cũng sẽ hỗ trợ tư vấn cho Khách hàng đánh giá và thực hiện các các bước hậu thương vụ liên quan đến nội bộ đối tượng được mua/bán bao gồm các vấn đề về tổ chức con người, tái cấu trúc doanh nghiệp, v.v.