CHỐT THƯƠNG VỤ

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các thay đổi thương thảo giờ chót, các yếu tố phát sinh bên trong và ngoài đôi khi dẫn đến thương vụ không được chốt vào giờ chót dù đã qua rất nhiều vòng đàm phán rất thuận lợi.

 

Đội ngũ chuyên gia của SAOKHUE Group, với bề dày kinh nghiệm, sự nhạy bén và mạng lưới thông tin sâu rộng, giúp kiểm soát và cân bằng tốt nhất, hạn chế các yếu tố bất lợi phát sinh giờ chót gây ảnh hưởng và giúp khách hàng hoàn tất việc chốt thương vụ hoàn hảo.