CẤU TRÚC THƯƠNG VỤ

Tùy thuộc vào chiến lược của khách hàng và đối tượng mua / bán, các quy định về pháp lý hiện hữu, cấu trúc thương vụ sẽ được các chuyên gia của SAOKHUE Group tư vấn hoàn chỉnh với các giải pháp tốt nhất, xử lý ổn thỏa và dung hòa thỏa các yêu cầu của khách hàng và đối tượng mua / bán cũng như các rào cản pháp lý (nếu có) trong quá trình thực hiện thương vụ mua / bán.