Hiệp định mậu dịch Việt Nam & Các Nước

Thông tin cập nhật về các hiệp định mậu dịch giữa Việt Nam và các quốc gia, nhóm quốc gia

HIỆP ĐỊNH ĐÃ KÝ

1/ Vietnam - Nhật Bản

2/ Việt Nam - Hàn Quốc

3/ Việt Nam - Chi Lê

4/ Việt Nam - Liên Minh Kinh tế Á-Âu

5/ Việt Nam - EU

6/ CPTPP (TPP11)

7/ ASEAN - Ấn Độ

8/ ASEAN - Hàn Quốc

9/ ASEAN - Nhật Bản

10/ ASEAN - Trung Quốc

11/ ASEAN - Hongkong

 

12/ ASEAN - ÚC / New Zealand

 

13/ ASEAN - AEC

Hiệp định đã ký kết

Việt Nam và EU vừa thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay.

Ấn vào từng mục để xem chi tiết Hiệp định FTA tương ứng